Contact met de redactie van Arbeidsongeschiktheidsverzekering.org

Wilt u een bericht zenden aan de redactie van deze website, dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Wij maken u erop attent dat wij niet adviseren of bemiddelen bij de tot standkoming van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. U kunt het formulier derhalve niet gebruiken voor het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Evenmin kunnen wij in gaan op vragen omtrent uw persoonlijke situatie. Wij zullen derhalve niet reageren op vragen van dien aard.

U kunt wel reageren op de redactionele inhoud van de website. Bijvoorbeeld wanneer u een onderwerp onduidelijk uitgelegd vindt, een begrip mist of een onjuistheid op het spoor bent.

We zullen uw reactie met zorg behandelen. Niettemin behouden wij ons het recht voor om geen respons te geven, met name indien deze - ondanks het voorgaande - toch betrekking heeft op uw persoonlijke situatie.

Neemt u s.v.p. ook kennis van de privacy verklaring en de disclaimer.

Contactformulier