Alles over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een van de meest ingewikkelde verzekeringen die u kunt afsluiten. Er zijn ontzettend veel keuzes die u moet maken voordat u uw handtekening onder een aanvraag formulier kunt plaatsen.

In de eerste plaats zijn er min of meer technische aspecten waarover u moet beslissen, zoals het verzekerde bedrag, het arbeidsongeschiktheidscriterium, de uitkeringsdrempel, de wachttijd en nog vele anderen. Dat vraagt kennis van zaken, die we u op deze website graag aanreiken.

een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een soort spaarvarken bij arbeidsongeschiktheid

Daarnaast heeft u te maken met de vraag welke verzekeringsmaatschappij u kiest, waarbij de meeste maatschappijen ook nog eens diverse dekkingsvarianten aanbieden.

En u komt voor de vraag te staan of u zich laat adviseren door een tussenpersoon die de wettelijke zorgplicht serieus neemt, zaken gaat doen op basis van execution-only, of dat u via een direct-writer uw arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat afsluiten.

Verder kan ook de gezondheidsverklaring een belangrijke rol spelen bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, en afhankelijk van uw gezondheidssituatie kan die rol zeer bepalend zijn.

Daarom vindt u ook over al deze aspecten u informatie op deze website.

Hoe en welke arbeidsongeschiktheidsverzekering u ook afsluit, u zult altijd een inschatting moeten maken over situaties in de toekomst. En omdat de toekomst nu eenmaal ongewis is, blijft het een moeilijke zaak om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten met het gevoel dat de juiste keuze is gemaakt.

Met de informatie op deze website proberen we u te helpen om dit lastige keuze traject tot een bevredigend einde te brengen.

Voordat u verder leest op deze website wijzen wij u graag op de privacy verklaring en de disclaimer

Tevens maken wij u erop attent dat de informatie op de website gebaseerd is op de situatie in Nederland.

Wij wensen u veel succes met uw zoektocht naar een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering!

Readactie "Alles over Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen"